De bankencrisis van de jaren twintig.

(with Abe de Jong & Philip Fliers), Economisch Statistische Berichten, vol. 99, no. 4689/4690 (2014), pp. 4437-440.

De bankencrisis die in 1920 begon, biedt een interessant historisch perspectief voor de meer recente gebeurtenissen in de bankensector. Met name oudere en grotere banken met hogere kapitaalbuffers, minder complexiteit van activiteiten en beperkte onderlinge verwevenheid waren in staat door de crisis te navigeren. Bij de afwezigheid van een toezichthouder was de financiële sector in de jaren twintig grotendeels zelf in staat zijn problemen op te lossen.

» http://www.economie.nl/artikel/de-bankencrisis-van-de-jaren-twintig